Reklamacje

Reklamację prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt.zoaasell@gmail.com lub listownie ZOAA.SELL ul.Willowa 10, 42-400 Zawiercie .

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie: 

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź 

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni

Formularz Reklamacji Towarów
  •